Tjänster

Våra tjänster

Byggutsättning

L. Nyléns Byggutsättning AB har sedan starten år 2000 utfört utsättningar för industri, sjukhus, skolor, höghus, radhus, villaområden mm. Ofta är vi med från start med att lägga ut byggnät runt arbetsplatsen.

Anläggningsmätning

Vi har lång erfarenhet av tunnelmätning, vägarbeten, parkarbeten, pålning, spontning, med mera.

Lantmäteri

Vi utför utstakning och lägeskontroller utifrån av kommunen beviljade bygglov, exvis utstakning av byggnader, tomtgränser med mera.

Projekteringsunderlag

Vi utför inmätningar som sedan används som underlag för vidare projektering, eller som relationshandlingar vid avslutade projekt. Det kan även ligga som underlag för massberäkningar (se tjänst Volymberäkningar)

Kontrollmätningar

Vi utför sättningskontroller vid känslig byggnation.

Volymberäkningar

Mängderna för schakt, fyll, bergs överyta och överbyggnad är några av de poster i en mängdförteckning som vi kan beräkna åt er. En riktigt utförd slutreglering av mängderna vid en anläggningsentreprenad kan vara skillnaden mellan en vinst eller förlust entreprenad.

Relationsinmätning

Mätning för verifikation av att arbetet utförts enligt gällande föreskrifter/underlag (toleranser), mätningar av till exempel kontrollpunkter eller komplett relationsunderlag som dokumentation (ritningar) av byggd anläggning för framtida ombyggnads- eller underhållsarbeten till beställare/projektörer eller myndigheter. Relationsritningar för VVS, VA, el- och dataledningar. Leverans på papper, eller dwg/dxf.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Du kan använda kontaktformuläret, ringa 0706-93 16 20 eller skicka e-post till info@bygguts.se